ภาษาที่รองรับในเกม : ไทย ,อินโดนีเซีย ,เวียดนาม ,จีน (ตัวย่อ) ,อังกฤษ